5. november 2017

BASAR på Sundvang 5. nov. 2017

Stad: Kulturhuset Sundvang (Dalanvegen 6)

Arrangerast av Kviteseid Sanitetsforening

Følg arrangementet på Facebook …

VELKOMEN til Kviteseid Sanitetslag sin årlege BASAR sundag 5. nov. 2017! Loddsal og åresal. Mange flotte gevinstar som alltid. Gratis saft, kaffe, nydelege kaker og deilige nysteikte vaflar! Underhaldning ved Kviteseid hornmusikk. Husk å ta med kontantar! Arr. Kviteseid Sanitetsforening