Gjestebrygge

Småbåthavn

Døgnpris. kr 150,- Straum, vatn og kloakktømming. Driftast av Turistinformasjonen.